Onze missie

 Over ons

Onze missie

Bloedbestanddelen van hoge kwaliteit leveren aan dierenartsen, als hulpmiddel bij de behandeling in hun klinische praktijk, volgens interne goede praktijken en strenge kwaliteitscriteria die zijn gebaseerd op in de menselijke geneeskunde gebruikte protocollen.

Een belangrijk platform bieden dat donordieren en kritische patiënten in diergeneeskundige klinieken en ziekenhuizen die bloedtransfusies nodig hebben, met elkaar verbindt.

Onze visie

Erkend worden als de meest gekwalificeerde nationale en internationale vereniging op het gebied van transfusiegeneeskunde in de veterinaire sector, en binnen de ontwikkeling en het onderzoek van nieuwe bloedbestanddelen en transfusiemethoden die nodig zijn om de doeltreffendheid en de kwaliteit van de veterinaire hemotherapie te verbeteren.

Onze waarden

Wij willen dat BSA altijd de respectabele naam, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van producten en onze beschikbare diensten behoudt, zodat het altijd een gerespecteerde instelling voor diergezondheid blijft zonder enige smet op haar werking.

Onze verplichtingen

Zich er onophoudelijk voor inzetten dat alle transfusies worden uitgevoerd met veilige bloedbestanddelen die vrij zijn van infectieuze agentia, zodat de beste medische zorg kan worden verleend.

Streven naar voortdurende optimalisering van de middelen, consolidatie en erkenning van de kwaliteit van onze dienstverlening aan dierenartsen en eigenaren van onze donateurs.

Voortdurende persoonlijke ontwikkeling, zodat het meest recente wetenschappelijke onderzoek wordt toegepast op onze protocollen en de meest geavanceerde kennis altijd beschikbaar is voor onze teamleden. Alle activiteiten uitvoeren in overeenstemming met strenge kwaliteitseisen, voortdurend streven naar verbetering en zich richten op de tevredenheid van onze klanten?

De BSA GROEP verwezenlijkt haar Missie, streeft haar Visie na, waarborgt haar Waarden, en komt haar Engagementen na, en verzekert het onderstaande:

• De implementatie en het onderhoud van een kwaliteitsbeheersysteem, overeenkomstig de norm NP EN ISO 9001;

• Naleving van de vereisten van NP EN ISO 9001, naast de toepasselijke wettelijke verplichtingen en andere beginselen en vereisten van goede productiepraktijken;

• Naleving van Good Manufacturing Practices for Veterinary Medicines, overeenkomstig Verordening nr. 1048/2008.

Registratie

Registratie

 Donoren